Fun Loving Criminals

Klub SaSaZu, foceni bylo povoleno po dobu tří písní a pochopitelně bez blesku. Bohužel ne všichni byli ochotni toto nařízení respektovat.